• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Broniwoja 6

    Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny ścian nośnych - poprzeczny, rozstaw ścian - 5,40 i 5,80. Ściany nośne betonowe, wylewane, w piwnicy o grubości 40 cm, na kondygnacjach nadziemnych - 25 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany wewnętrzne, zawierające kanały wentylacyjne i spalinowe wykonano z bloków prefabrykowanych betonowych o grubości 39 cm. Stropy międzypiętrowe (z wyjątkiem stropów nad piwnicą i na dwóch ostatnich kondygnacjach) wykonano z płyt kanałowych prefabrykowanych tzw. "żerańskich" o wysokości 24 cm. Nad piwnicą, IX i X p. stropy wykonane są z elementów prefabrykowanych typu DMS - drobnowymiarowych. Dach jednospadowy kryty papą, ocieplenie z gruzu gazobetonowego. Spadek dachu (5%) uzyskując różnicując grubość ocieplenia. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku. Klatki schodowe trójbiegowe, płytowe, żelbetonowe, wylewane. Wyjście na dach poprzez komorę śmieciową na X piętrze. Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone w 1999 r.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Znajduje się on na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00465773/7.

    W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 681,82 m2.